УЧЕБНИКИ
ОН-ЛАЙН

Главная Заказать работу Контактная информация Статьи партнёров


Воловець Я.В. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

 

Вивчення курсу “Фінансова діяльність суб’єктів господарювання” є логічним завершенням при вивченні фінансових дисциплін. Нагадаємо, що фінанси підприємства - це специфічні економічні відносини при допомозі грошей, фінансовий менеджмент - це наука управління фінансами. І фінанси, і фінансовий менеджмент мають за мету досягнення тактичних та стратегічних цілей підприємства. Ці цілі є різними в процесі заснування, становлення, стабільного розвитку і, врешті решт, занепаду чи, навіть, банкрутства і припинення діяльності підприємства.

До цього часу фінансові дисципліни вивчалися як узагальнення всього того, що відоме фінансовій науці та розповсюдження її апарату на абстрактне (узагальнене) підприємство. У нашому курсі ми будемо робити акценти на фінансових проблемах, що супроводжують підприємства конкретної форми власності, організаційно-правової форми, галузевої приналежності, узгодженої праці фінансів в об’єднаннях підприємств і т. д.

Метою курсу є максимально просто, в межах утвердженої програми, довести до студентів, що освоїли основні фінансові дисципліни проблеми формування статутних фондів, основного та обігового капіталу, пошуку шляхів фінансування діяльності підприємства в його правовому, галузевої та структурної приналежності полі; з врахуванням його (підприємства) впливу на внутрішній та зовнішній ринок і того в чиїй власності підприємство знаходиться.

Надзвичайно великий спектр підприємств породила ринкова економіка. Природній для ринкових умов еволюційний шлях народження, розвитку та занепаду підприємства в умовах конкурентного середовища заставляє підприємців братися за, якраз, свою справу, тобто за виробництво та збут на ринку того , чого на ньому бракує або виступати на ринку з аналогічним товаром чи послугою з меншою ніж у конкурентів ціною але в межах своїх фінансових можливостей. Історія ринкових відносин свідчить, що всяке процвітаюче підприємство проходить шлях на тільки від заснування до ліквідації, а й змінюється через три основні форми організації бізнесу – власну справу, товариство, корпорацію. Тож, саме тому, щоб пройти шлях розвитку від найпростішої форми до найбільш досконалої, підприємство на своєму шляху з безлічі альтернатив (в обранні форми власності, організації бізнесу, входу чи приналежності до тієї чи іншої структури, шляхів джерел фінансування і ін.) має обрати саме ті, які найбільше підходять підприємству саме тепер, а не з випередженням чи запізнілим вибором.

Українська історія ринкових відносин ще досить мала, щоб говорити про накопичений вітчизняний досвід пошуку правильних шляхів розвитку підприємства. Та є певна перевага наших підприємств перед зарубіжними – це можливість оминути хибні шляхи розвитку та уяви цього розвитку в умах підприємців, використовуючи багатий досвід зарубіжних партнерів по бізнесу.

Виходячи із цього, нашим завданням – є узагальнення світового досвіду фінансової діяльності суб’єктів господарювання різних організаційно-правових форм, організаційно-економічних форм об’єднань капіталу підприємств, форм їх власності, приналежності до галузі народного господарства. Використовуючи набуті знання, вміти організувати бізнес чи керувати ним в рамках оптимального правового та ринкового полів. 

ВПЛИВ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОЇ ФОРМИ, ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ФОРМИ ТА ГАЛУЗЕВОЇ ПРИНАЛЕЖНОСТІ НА ФІНАНСОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Питання теми:
1. Суб’єкти господарювання на ринках держави
2. Особливості фінансової діяльності повних та довірчих товариств
3. Особливості фінансової діяльності товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю
4. Особливості фінансової діяльності акціонерних товариств
5. Особливості фінансування в залежності від організаційно-правової форми суб’єкта господарювання

ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЛІЗИНГОВИХ КОМПАНІЙ
Питання теми:
1. Сутність лізингу
2. Місце лізингу в комплексі заходів для підвищення інвестиційної активності в Україні
3. Суб'єкти й об'єкти лізингових відносин
4. Форми, види і типи лізингу
5. Організація лізингових операцій
6. Відмінні риси лізингових операцій
7. Переваги лізингу
8. Порядок розрахунку лізингових платежів
 

ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВИХ ГРУП ТА ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИХ ГРУП
Питання теми:
1. ФПГ як форма об'єднання суб'єктів господарювання
2. Основні принципи функціонування ФПГ
3. Організація фінансової діяльності ФПГ
 

ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ НЕКОМЕРЦІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Питання теми:
1. Організація фінансової діяльності некомерційних організацій
2. Фінансові відносини у некомерційних організаціях
 

ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ РІЄЛТЕРСЬКИХ ФІРМ
Питання теми:
1. Фінансові аспекти торгівлі нерухомістю
2. Угоди з нерухомістю для забезпечення підприємницької діяльності
3. Фінансові відносини в процесі підприємницької (виробничої) діяльності
 

ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕНЧУРНИХ ФІРМ
Питання теми:
1. Фінансове забезпечення ризикового бізнесу і джерела венчурного капіталу
2. Способи венчурного інвестування та аналіз ризиків на шляху до венчурних інвестицій
3. Досвід фінансової діяльності венчурних фірм на прикладі американських моделей організації
4. Стадії процесу фінансування венчурного капіталу, організація пошуку венчурного інвестора
5. Проблеми венчурного інвестування в Україні
 

ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ
Питання теми:
1. Принципи організації фінансів страховика
2. Умови забезпечення фінансової стійкості страховиків
3. Гарантії платоспроможності страховиків
4. Планування і прогнозування страхової діяльності
5. Проблеми становлення страхового бізнесу в Україні
 

ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛОГО БІЗНЕСУ
Питання за темою:
1. Відмінності у фінансовій діяльності малого бізнесу
2. Фінансування малого підприємництва
3. Фінансова підтримка малого бізнесу


ЗМІСТ ПІДРУЧНИКАРеклама!


Заказать реферат

Статистика

Всего 24 учебника


ПоискВсе книги на данном сайте являются собственностью их авторов и предназначены исключительно для ознакомительных целей.
Просматривая, скачивая книгу Вы обязуетесь в течении суток ее удалить.