УЧЕБНИКИ
ОН-ЛАЙН

Главная Заказать работу Контактная информация Статьи партнёров


Підручник Управління проектами

Тема 1. Загальна характеристика управління проектами
1.1. Поняття та класифікація проектів
1.2. Сутність системи управління проектами, її елементи
1.3. Цілі та принципи управління проектами. Життєвий цикл проекту
1.4. Функції управління проектами
 

Тема 2. Обґрунтування доцільності проекту  та оцінка його ефективності
2.1. Обґрунтування доцільності проекту
2.2. Оцінка ефективності проектів

Тема 3. Основні форми організаційної структури проекту
3.1. Організація системи управління проектами
3.2. Проектування організаційної структури управління проектами
3.3. Управління проектами з використанням зовнішньої організаційної структури проекту
3.4. Переваги та недоліки матричної організаційної структури
3.5 Внутрішні організаційні структури управління проектами

Тема 4. Загальні підходи до планування і контролю проектів
4.1. Складові системи планування проекту
4.2. Методологічні підходи до планування проектів
4.3. Система контролю дотримання  параметрів проекту
4.4. Внесення змін у виконання проекту та комплексний їх аналіз

Тема 5. Структуризація проекту
5.1. Компоненти структуризації проекту
5.2. Методологія структуризації, її характеристика та значення
5.3. Поєднання структур проекту

Тема 6. Сіткове і календарне планування проекту
6.1. Планування послідовності робіт
6.2. Календарне планування робіт
6.3. Головна мета, завдання та методологія розробки сіткових графіків

Тема 7. Планування ресурсів, витрат і проектного бюджету
7.1. Джерела ресурсного забезпечення проекту  та їх вибір
7.2. Планування витрат
7.3. Оптимізація недостатньої кількості ресурсів
7.4. Поняття та порядок складання  проектного бюджету
 

Тема 8. Контроль виконання проекту
8.1. Завдання контролю за виконанням проекту
8.2. Методи контролю. Контроль виконання календарних планів та бюджетів підрозділів
8.3. Звітність у системі контролю
8.4. Вимірювання і аналіз показників виконання проекту

Тема 9. Управління ризиками в проектах
9.1. Сутність і класифікація ризиків проектів
9.2. Причини виникнення та чинники впливу на динаміку ризиків
9.3. Основні методи аналізу ризиків
9.4. Способи зниження ризиків проектів
 

Тема 10. Управління якістю проектів
10.1. Сутність управління якістю проекту та способи забезпечення якості проекту
10.2. Витрати на забезпечення якості проекту
10.3. Методи контролю якості проекту

Тема 11. Організація проведення торгів за проектами
11.1. Завдання проведення торгів за проектами
11.2 Особливості участі в торгах за проектами
11.3. Проекти економічного і соціального розвитку України, які підтримуються міжнародними фінансовими організаціями

Тема 12.Формування і розвиток проектної команди
12.1. Формування команди проекту
12.2. Управління конфліктами в проектах
12.3. Лідерство і мотивація в команді
12.4. Розвиток команди
 

Тема 13. Системи автоматизації управління проектами
13.1. Загальна характеристика систем управління проектами
13.2. Система автоматизації управління проектами Microsoft Project
13.3. Управління проектами за допомогою Microsoft Projectcentral.com
13.4. Проблеми впровадження систем автоматизації управління проектами


ЗМІСТ ПІДРУЧНИКАРеклама!


Заказать реферат

Статистика

Всего 24 учебника


ПоискВсе книги на данном сайте являются собственностью их авторов и предназначены исключительно для ознакомительных целей.
Просматривая, скачивая книгу Вы обязуетесь в течении суток ее удалить.