УЧЕБНИКИ
ОН-ЛАЙН

Главная Заказать работу Контактная информация Статьи партнёров


МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

 

1. Світова економіка. Сутність, структура й основні етапи розвитку

1.1. Поняття світової економіки

1.2. Етапи становлення і розвитку світової економіки

1.3. Структура й основні риси сучасної світової економіки

1.4. Основні показники розвитку світової економіки

 

2. Класифікація країн у світовій економіці
2.1. Критерії виділення підсистем у світовому господарстві

2.2. Групи країн у світовій економіці

2.3. Класифікації країн за методиками  Світового банку

2.4. Класифікація Міжнародного валютного фонду

 

3. Інтернаціоналізація і глобалізація економічного розвитку
3.1. Сутність  і  форми  міжнародного поділу праці

3.2. Фактори розвитку і причини участі країн у міжнародному поділі праці

3.3. Етапи розвитку поділу праці як економічного процесу

3.4. Показники участі країни в міжнародному поділі праці

3.5. Нові тенденції в розвитку міжнародного поділу  праці і світової економіки

3.6. Інтернаціоналізація та глобалізація економічного розвитку

 

4. Середовище міжнародної економічної діяльності
4.1. Сутність і структура середовища міжнародної економічної діяльності

4.2. Природно-географічне середовище МЕВ

4.3. Політико-правове середовище МЕВ

4.4. Економічне середовище МЕВ

4.5. Соціально-культурне середовище МЕВ

 

5. Фактори виробництва у світовому господарстві. Ресурсний потенціал сучасної цивілізації
5.1. Фактори виробництва у світовому господарстві

5.2.   Місце і роль природно-сировинних ресурсів у світовій економіці

5.3.   Паливно-енергетичний потенціал і його розподіл у світовому господарстві

5.4. Ресурси непаливної мінеральної сировини
5.5. Аграрно-кліматичний потенціал світового господарства

5.6.  Земельні,  водні і лісові ресурси

6. Міжнародна  трудова міграція
6.1. Загальна характеристика населення і трудових ресурсів світу

6.2. Проблеми  зайнятості  у  світовій  економіці

6.3.      Міжнародна міграція робочої с

6.4.      Державне регулювання міграції трудових ресурсів
6.5.      Міжнародно-правові основи  трудової міграції між країнами
 

7.  Міжнародні  науково-технічні  зв'язки
7.1.      Технологічні ресурси світу. Світовий ринок технологій

7.2.      Міжнародні некомерційні науково-технічні зв'язки

7.3.      Міжнародне спільне проведення науково-технічних  досліджень

7.4.      Міжнародні комерційні науково-технічні зв'язки

7.5. Ліцензійна торгівля технологіями між країнами
7.6. Міжнародне регулювання передачі технологій

7.7. Державне регулювання передачі технології
 

8. Міжнародні  інвестиції. Міжнародний кредит
8.1. Сутність і форми міжнародного руху капіталу

8.2. Масштаби руху міжнародних інвестицій, їх розподіл  у сучасному світовому господарстві

8.3. Державне регулювання діяльності іноземних  інвесторів

8.4. Транснаціональні корпорації в процесі міжнародного руху капіталу

8.5. Міжнародний  кредит  і  його  види

8.6.  Світовий ринок позичкових капіталів


9. МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ
9.1. Сучасний стан міжнародної торгівлі

9.2.      Цілі та основні напрямки зовнішньоторговельної політики

9.3.      Митні тарифи

9.4. Нетарифні бар'єри

9.5.  Основні показники міжнародної торгівлі

9.6. Форми і методи здійснення міжнародної торгівлі

9.7. Генеральна угода з тарифів і торгівлі / Світова організація торгівлі (ГАТТ/СОТ)

9.8. Рада митного співробітництва
 

10. МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ
10.1. Сутність, головні передумови і цілі інтеграційних  процесів у світовому господарстві

10.2. Етапи інтеграційного процесу й основні типи інтеграційних об'єднань

10.3. ЄС як найбільш розвинуте інтеграційне об'єднання

10.4. Європейська асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ)

10.5. Північноамериканська асоціація вільної торгівлі (НАФТА)

10.6. Асоціація Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС)

10.7. Асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН)
10.8. Інтеграційні об'єднання Латинської Америки

10.9. Інтеграційні об'єднання Африки

 

11. Міжнародні валютні відносини 
11.1. Сутність, структура та форми міжнародних валютних відносин

11.2. Етапи розвитку світової валютної системи

11.3. Міжнародні фінансово-кредитні організації

 

12. Світова валютна система. Міжнародні розрахунки і платіжний баланс
12.1. Поняття і структура платіжного балансу

12.2. Розрахунок платіжного балансу
12.3 Міжнародні валютні розрахунки

 

13. Міжнародна економічна політика України
13.1. Стан, проблеми та перспективи розвитку української економіки

13.2. Нова модель економічного розвитку України
13.3. Специфіка процесів інтернаціоналізації на сучасному етапі розвитку України


СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНИКАРеклама!


Заказать реферат

Статистика

Всего 24 учебника


ПоискВсе книги на данном сайте являются собственностью их авторов и предназначены исключительно для ознакомительных целей.
Просматривая, скачивая книгу Вы обязуетесь в течении суток ее удалить.