УЧЕБНИКИ
ОН-ЛАЙН

Главная Заказать работу Контактная информация Статьи партнёров


Л.В. Кузьменко, В.В. Кузьмін, В.М. Шаповалова

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Навчальний посібник

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України
для студентів економічних спеціальностей
вищих навчальних закладів

Херсон 2003

 

Зміст

 

 

Частина 1. Теоретична частина
Тема 1. Основи фінансового менеджменту
1. Мета і завдання курсу “Фінансовий менеджмент”.
2. Функції і методи фінансового менеджменту.
3. Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту.
Глава 1. Управління операційною діяльністю
Тема 2. Управління затратами підприємств
1. Класифікація затрат підприємств.
2. Розподіл затрат для визначення собівартості продукції або послуг.
3. Ціна, методи ціноутворення.
Тема 3. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку
1. Аналіз беззбитковості в роботі підприємств.
2. Цільове планування прибутку.
3. Операційний важіль, та його складові.
4. Розрахунок точки беззбитковості, запасу фінансової міцності та с впливу операційного важеля.
Тема 4. Планування операційної діяльності (бюджетування)
1. Економічна сутність бюджетування.
2. Види бюджетів підприємств і послідовність їх складання.
3. Управління бюджетним процесом на підприємствах.
4. Бюджетний контроль.
Глава 2. Фінансова звітність підприємств
Тема 5. Методи аналізу та способи оброблення фінансової інформації. Баланс підприємств
1. Вимоги до фінансової звітності підприємств.
2. Способи оброблення фінансової інформації.
3. Класифікація активів і пасивів балансу.
Тема 6. Структура звіту про фінансові результати
1. Структура та аналіз звіту про фінансові результати.
2. Структура та аналіз звіту про власний капітал.
3. Структура та аналіз звіту про рух грошових коштів.
Глава 3. Аналіз та оцінювання фінансового стану підприємств
Тема 7. Аналіз фінансового стану підприємств
1. Завдання аналізу фінансового стану підприємств.
2. Аналіз коефіцієнтів, які застосовуються при аналізі фінансового стану підприємств.
3. Вертикальний та горизонтальний процентні аналізи.
Тема 8. Оцінка фінансового стану підприємств
1. Методи оцінки фінансового стану підприємств.
2. Оцінка ймовірності банкрутства і його прогнозування.
3. Оцінка можливості стійкого розвитку підприємств.
Глава 4. Інвестиційна діяльність підприємств
Тема 9. Класифікація типів інвестиційних ресурсів підприємств
1. Типи інвестицій та варіанти їх інвестування.
2. Класифікація джерел фінансування та їх складових.
3. Ризики в оцінці доцільності капіталовкладень.
Тема 10. Базові положення розроблення капітального бюджету
1. Послідовність складання капітального бюджету.
2. Визначення вартості грошей у часі.
3. Методи оцінки проектів капітальних вкладень.
4. Вибір найбільш відповідного із декількох прибуткових інвестиційних проектів.
Глава 5. Управління фінансовим станом підприємств
Тема 11. Управління джерелами фінансування
1. Джерела фінансування підприємств.
2. Статутний капітал, як джерело фінансування підприємств.
3. Амортизація, як джерело фінансових ресурсів підприємств.
4. Комерційні банки, як джерело кредитного фінансування.
5. Оренда основних фондів (лізинг).
6. Комерційний кредит.
7. Спеціальні фонди та програми.
8. Фінансування через емісію та розміщення цінних паперів.
Тема 12. Управління структурою і вартістю капіталу в довгостроковому періоді
1. Оцінка вартості капіталу залученого із різних джерел.
2. Середньозважена вартість капіталу і шляхи її зменшення.
3. Управління структурою капіталу.
4. Планування структури капіталу.
Тема 13. Дивідендна політика підприємств
1. Дивіденди – їхні види і джерела виплати.
2. Оптимальна та залишкова дивідендні політики.
3. Порядок нарахування і виплати дивідендів.
4. Різновиди дивідендної політики.
5. Фінансові операції при проведенні виплати дивідендів акціями.
 


ЗМІСТ ПІДРУЧНИКАРеклама!


Заказать реферат

Статистика

Всего 24 учебника


ПоискВсе книги на данном сайте являются собственностью их авторов и предназначены исключительно для ознакомительных целей.
Просматривая, скачивая книгу Вы обязуетесь в течении суток ее удалить.